لیست پلن های هاست ویندوز ایران

سرویس های سفارشی

هاست ویندوز 1 گیگ

1GB میزان فضا

30 گیگ ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

دیتابیس SQL Server

دیتابیس MySql

پارک دامین نامحدود

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

هاست ویندوز 2 گیگ

2GB میزان فضا
30 گیگ ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک
دیتابیس SQL Server
دیتابیس MySql
پارک دامین نامحدود
زیر دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود

هاست ویندوز 3 گیگ

3GB میزان فضا 50 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود


هاست ویندوز 5 گیگ

5GB میزان فضا 200 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود