لیست پلن های هاست لینوکس ایران

سرویس های سفارشی

هاست لینوکس500 مگابایت

500 مگابایت میزان فضا

15000  مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 1 گیگ

1000 مگابایت میزان فضا

15000  مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 2 گیگ

2000 مگابایت میزان فضا

30000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 3 گیگ

3000 مگابایت میزان فضا

40000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 5 گیگ

5000 مگابایت میزان فضا

50000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 10 گیگ

10000 مگابایت میزان فضا

75000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

دیتابیس MySql

SSL  رایگان

بدون محدودیت


هاست لینوکس 20 گیگ

20000 مگابایت میزان فضا

85000 مگابایت ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

دیتابیس MySql

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود


دیتابیس SQL Server  -  MySql


SSL  رایگان 


هاست دانلود فایل

10 GB میزان فضای دانلودی