لیست پلن های هاست ویندوز ایران

سرویس های سفارشی

هاست ویندوز 1 گیگ

1GB میزان فضا

30 گیگ ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

دیتابیس SQL Server

دیتابیس MySql

پارک دامین نامحدود

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

هاست ویندوز 500 مگابایت

500 مگابایت میزان فضا

5 گیگ ترافیک ماهانه

کنترل پنل پلسک

دیتابیس MySql

پارک دامین نامحدود

زیر دامنه نامحدود

آدرس ایمیل نامحدود

هاست ویندوز 2 گیگ

2GB میزان فضا
30 گیگ ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک
دیتابیس SQL Server
دیتابیس MySql
پارک دامین نامحدود
زیر دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود

هاست ویندوز 3 گیگ

3GB میزان فضا 50 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود


هاست ویندوز 5 گیگ

5GB میزان فضا 200 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود