هاست لینوکس 1 گیگ

1GB میزان فضا 30 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود


هاست لینوکس 2 گیگ

2GB میزان فضا
50 گیگ ترافیک ماهانه
کنترل پنل پلسک
دیتابیس SQL Server
دیتابیس MySql
پارک دامین نامحدود
زیر دامنه نامحدود
آدرس ایمیل نامحدود

هاست لینوکس 3 گیگ

2GB میزان فضا 50 گیگ ترافیک ماهانه کنترل پنل پلسک دیتابیس SQL Server دیتابیس MySql پارک دامین نامحدود زیر دامنه نامحدود آدرس ایمیل نامحدود


هاست 500 مگابایت