نمایندگی بدون محدودیت

7 روز ضمانت برگشت وجه

نمایندگی هاست ویندوز 5 گیگ

میزان فضا 5000 مگابایت


تعداد دامنه و سایت 10 عدد


 ترافیک ماهانه 30 گیگابایت


کلیه امکانات نامحدود


نمایندگی هاست ویندوز 10 گیگ

میزان فضا 10000 مگابایت


تعداد دامنه و سایت 20 عدد


 ترافیک ماهانه 70 گیگابایت


کلیه امکانات نامحدود


نمایندگی هاست ویندوز 15 گیگ

میزان فضا 15000 مگابایت


تعداد دامنه و سایت 20 عدد


 ترافیک ماهانه 70 گیگابایت


کلیه امکانات نامحدود


نمایندگی هاست ویندوز 20 گیگ

میزان فضا 20000 مگابایت


تعداد دامنه و سایت 40 عدد


 ترافیک ماهانه 80 گیگابایت


کلیه امکانات نامحدود