خدمات ایمیل سفارشی

فضای ایمیل اختصاصی 2000 مگابایت

2GB میزان فضا


50 گیگ ترافیک ماهانه


کنترل پنل پلسک دیتابیس


پارک دامین نامحدود


 آدرس ایمیل نامحدود


سریعترین و پایدارترین خدمات ایمیل