راه اندازی بخش دریافت نماد اعتماد

جمعه ، ۱ آذر ۱۳۹۸

خدامت دریافت کد نماد اعتماد به خدمات سایت اضافه شد، زمان دریافت نماد با برنام جدید بین 3-4 روز میباشد